Plus white Add an event Log In

Music

Toren van Babel: Carel Jansen

Time icon
13 January 2019
11:00

Pin icon
Paradiso
Weteringschans 6-8
1017SG, Amsterdam
See on the map

€12
Buy tickets

De derde, en laatste, lezing in de serie wordt gehouden door prof. dr. Carel Jansen. Hij gaat spreken over schattingsparen. Zijn lezing is getiteld 'Ik denk … een mannetje of drie, vier'. Als rekenaars geen exacte cijfers over aantallen, afstanden of tijdstippen kunnen geven, worden er schattingen gemaakt. Worden die rekenaars ook taalgebruikers, dan ontstaat er een bijzondere situatie want niet alle getallen zijn even geschikt om mee te schatten, zeker niet als die getallen in combinatie worden gebruikt. Hoe komt het dat het ene schattingspaar - een combinatie van twee getallen waarmee een schatting wordt weergegeven - wel 'acceptabel' is en het andere niet? En wat zegt dat over de manier waarop wij als taalgebruikers het liefst met hoeveelheden omgaan? Carel Jansen is research fellow aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.Toren van BabelTaal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan drie wetenschappers in op verschillende facetten van taal en communicatie. De Taallezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso.

Learn more